Rivning/Sanering

Miljöundersökningar

  • Vi ombesörjer allt som innefattar markundersökningar
  •  Inventering av miljöfarliga ämne i byggnader
  • Miljöprovtagningar

Miljösaneringar

  • Schaktsaneringar av miljöfarliga ämnen i marken

Vattenrening

  • Vi utför all vattenrening när det gäller markentreprenader

Rivning

  • Vi utför alla sorters rivningar av byggnader

VÅRA ANDRA TJÄNSTER